Brosjyrer, magasin, hefter
kataloger og prislister

Turist- og informasjonsbrosjyrer, samt medlemsblad og mindre informasjonshefter er interessant og mortsomt å jobbe med.

Flotte bilder og tekst setter jeg sammen og sammen lager vi en flott informativ trykksaker.
Jeg har lang erfaring med disse type oppgaver.


Skulle du f.eks behov for en produktkatalog med mye tekniske tabeller, innholdsfortegnelser og index så er det ett av mine spesialfelt. Jeg har god forståelse for at slike kataloger / prislister skal være oversiktlige slik at man enkelt finner frem til ønsket produkt. Mitt arbeidsverktøy har et eget system for dette.

Disse type jobber krever en god planlegging og et tett samarbeid for å oppnå et godt resultat. Jeg er med - er du?