Reklamemateriell, flyers,
plakater, rollups og annonser

Alt fra større plakater, rollups og flyer er gode markedsføringsprodukter. Enten innholdet er et produkt, et arrangement eller en tjeneste som utføres - er design og budsap like viktig. Har man gode illustrerende bilder eller andre illustrasjoner er dette et godt utganspunkt. Jeg vil da jobbe med å skape et "blikkfang" - hvor budskap og design kommer godt frem.
Kontaktinformasjon er også spesielt viktig på slike trykksaker.

Når det gjelder annonser er det naturlig at man ønsker få igjen investeringen av hva dette koster. Det koster en god del å annonsere idag, enten det er enkle avisannonser, magasin-annonser eller nett-annonser. En annonse som "selger", krever i likhet ovennevnte trykksaker gode bilder og illustrasjoner. Viktig med kortfattet informasjon, som gjør det lettere å huske.

Kontakt meg for råd om hva som er best for din markedsføring.